AKTY PRAWNE

pobierz

Statut PSP nr 6

Tekst jednolity z dnia 1 września 2015
pobierz
pobierz

Statut PG nr 5

Tekst jednolity z dnia 1 września 2015
pobierz
pobierz

Wewnątrzszkolne Ocenianie

PSP nr 6 w Radomsko
pobierz
pobierz

Wewnątrzszkolne Ocenianie

PG nr 5 w Radomsko
pobierz
pobierz

Koncepcja pracy szkoły

pobierz
pobierz

Plan pracy szkoły

pobierz
pobierz

Program Wychowawczy z elementami profilaktyki

PSP nr 6 w Radomsku
pobierz
pobierz

Program Profilaktyczno-Wychowawczy

PG nr 5 w Radomsku
pobierz
pobierz

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

pobierz