AKTY PRAWNE

pobierz

Statut PSP nr 6

Tekst jednolity z dnia 30 listopada 2017
pobierz
pobierz

Załącznik do uchwały NR 5 /2018/19 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku z dnia 25 lutego 2019 w sprawie zmian w statucie szkoły

pobierz
pobierz

Plan pracy szkoły

pobierz
pobierz

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

pobierz
pobierz

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

pobierz