Jak to jest, kiedy zwykły ruch nogą lub ręką sprawia tyle wysiłku? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie i zrozumieć świat swoich rówieśników mających różne problemy zdrowotne uczniowie klasy IB oraz IC samodzielnie doświadczyli czym jest niepełnosprawność poprzez udział w zajęciach profilaktycznych „Zielony balonik – integracja z dziećmi niepełnosprawnymi”. Po wysłuchaniu opowiadania „Ośmiorniczka” i obejrzeniu zdjęć oraz  ilustracji przedstawiających osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach inwalidzkich dzieci dzieliły się wiadomościami na temat co oznaczają terminy: klasa integracyjna, niepełnosprawność. Następnie uczestniczyły we wspólnej zabawie, podczas której mogły doświadczyć z jakimi trudnościami spotykają się niepełnosprawni koledzy na co dzień. Czekało na nich wiele zadań do wykonania. Używając niedominującej ręki  kreśliły różne wzory, malowały, wycinały, lepiły.  Pokonywały określoną trasę z nogami związanymi w kolanach. Brały udział w różnorakich zabawach kołowych, ruchowych. W dominującej ręce trzymały cały czas zielony balonik. W ten sposób zrozumiały, jakie trudności towarzyszą na co dzień osobą niepełnosprawnym. Na koniec zajęć dzieci wymalowały piękne czerwone serduszka, które są symbolem integracji z ich kolegami niepełnosprawnymi.
Organizatorzy: Ewa Majchrzak, Beata Nowak