Od 01 czerwca 2016 r. rusza nabór do gimnazjum.
Ostateczny termin przyjmowania dokumentów 22 czerwca 2016 r.
Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30

Prosimy o dostarczanie kompletu niezbędnych dokumentów

Pliki do pobrania

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Rekrutacja – informacja dla rodziców (oddział przedszkolny) – do pobrania Word

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – do pobrania Word

PSP nr 6

Rekrutacja – informacja dla rodziców (klasa I PSP) – do pobrania Word

Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej z obwodu – do pobrania Word

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu – do pobrania Word

PG nr 5

Rekrutacja – informacja dla rodziców (klasa I PG) – do pobrania Word

Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum z obwodu – do pobrania Word

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum spoza obwodu – do pobrania Word