„Pani Muzyka” to cykl  autorskich,  comiesięcznych, półgodzinnych koncertów  z muzyką  graną na żywo. W koncertach tych uczestniczy klasa „0” i klasa II c. Dla  małych melomanów te spotkania są  szansą na rozwijanie muzycznych zainteresowań. Pozwalają obcować z muzyką różnych okresów i narodów, podpatrywać grę muzyków na różnych instrumentach. Dzieci mają szansę doświadczać emocji, jakie rodzą się podczas kontaktu z żywą sztuką. Niezależnie od  prezentowanej muzyki i od tematyki koncertów, wszystkie audycje mają charakter kameralny, co zmniejsza dystans pomiędzy sceną a widownią. Koncerty prowadzi bardzo lubiany przez dzieci Pan Witek – muzyk i pedagog.

wych. Monika Kępa, Ewa Majchrzak