24 kwietnia 2018 roku odbył się uroczysty apel w klasach 0 – III, podczas którego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów ph. „Radomsko – moja mała Ojczyzna” oraz „Dni Patrona Władysława Broniewskiego”.

W pierwszej części po wysłuchaniu hejnału Radomska uczniowie klasy III e przybliżyli uczniom zebranym na uroczystości historię Radomska. Następnie Pan Dyrektor wręczył dyplomy i nagrody. A oto wyniki konkursu dla uczniów klas 0 i I „Moje ulubione miejsce w Radomsku”: I miejsca – Nadia Broniszewska I a, Natalia Cielasińska I a, Patryk Walaszczyk kl.0; II miejsca – Aleksandra Flasza kl. 0, Katarzyna Zamożna I a; III miejsca – Julia Frymus kl.0, Julia Adamowicz I a. W konkursie dla uczniów klas drugich „Znane zabytki i budowle Radomska” I miejsca zdobyli: Jakub Kowalczyk II a i Gracjan Piwowarczyk II b, II miejsca – Szymon Tomalka II a i Wiktor Dawid II b, III miejsca – Karol Rak II a i Wiktoria Sikora II b oraz wyróżnienia: Zuzanna Ociepa II a i Bartosz Stefanek II b. Jurorką w obydwu konkursach była p. Joanna Nitecka. W konkursie wiedzy o Radomsku dla uczniów klas trzecich zwycięzcami zostali: Zuzanna Ościk, Zuzanna Rogalińska i Piotr Bałut. Drugie miejsce zajął Filip Winkler, trzecie zajęli: Hubert Wolski, Wiktoria Kurek i Wiktoria Warda, a wyróżnienia zdobyli: Nikola Białek, Jakub Bareła i Natalia Ciupińska. Jurorką była p. Katarzyna Sowińska. Organizatorkami konkursów były panie: Beata Franczyk, Ewa Kawka, Anna Stelmaszczyk i Katarzyna Sowińska.

W drugiej części uczniowie klasy II b przybliżyli społeczności uczniowskiej sylwetkę naszego patrona Władysława Broniewskiego. Uczniowie nagrodzeni w konkursie recytatorskim zaprezentowali wiersze poety – „Śmigus”, „Wakacje”, „Kukułka”, „Kukułka” i „Pierwiosnek”. A oto wyniki konkursu recytatorskiego dla uczniów klas 0 i I: I miejsce Gabriela Włodarczyk I a, II miejsce Juliusz Makles KL.0, III miejsce Maja Kuder I a oraz trzy wyróżnienia: Patryk Walaszczyk kl. 0, Magda Kalecińska I a i Maja Balcerowicz I b. Jurorkami były panie: Agnieszka Kempa i Renata Wojtasik. W konkursie plastycznym dla uczniów klas drugich I miejsca zajęli: Igor nita II a i Wiktor Dawid II b. Miejsce drugie zajął Filip Kuliś II b, Karina Nikolaiev zajęła III miejsce, a wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Ociepa II a, Jakub Kowalczyk II a i Jessica Flaszka II b. Jurorką była p. Joanna Nitecka. Konkurs wiedzy o wierszach Władysława Broniewskiego dla uczni ów klas trzecich miał następujące rozstrzygnięcie: I miejsca zdobyli: Lena Banaszczyk III a i Zuzanna Ościk III b, drugie miejsca: Kacper Kukiełka III a i Nikola Wróblewska III d, trzecie miejsca zdobyli: Piotr Bałut III d i Maja Dynus III b, a wyróżnienie otrzymała Sandra Bus III b. Jurorką w konkursie była p. Małgorzata Szymczak. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy I a zaśpiewali piosenkę do wiersza Władysława Broniewskiego pt. „W parku”. Organizatorkami tych konkursów były panie Ewa Kawka i Małgorzata Szymczak. Dziękujemy paniom wychowawczyniom za przygotowanie uczniów do wszystkich konkursów. Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców za ufundowanie nagród książkowych.