Na początku lutego wychowankowie świetlicy wykonali prace zainspirowane zimową aurą.
Wykonanie prac  koordynowały wychowawczynie: Anita Małolepsza i Agnieszka Kempa