Zainspirowani pomysłem nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi, zapraszamy dzieci sześcioletnie do jednodniowej podstawówki, czyli do „szkoły na próbę”.

Drodzy Rodzice

  • wasze dziecko stanie się na jeden dzień uczniem naszej szkoły
  • będzie uczestniczyć w codziennych zajęciach przeprowadzonych zgodnie z programem dla klasy pierwszej
  • zje obiad w szkolnej stołówce
  • zobaczy jak wyglądają lekcje
  • jak można się w szkole uczyć i bawić

kiedy?    5 kwietnia 2016 roku, godzina 800 – 1130

Po zajęciach dziecko może poczekać na rodziców w świetlicy szkolnej, a nauczyciel udzieli wyczerpujących informacji na temat swoich spostrzeżeń.

dzieci

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać telefonicznie, e-mailowo lub osobiście.

Adres szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku
ul. Świętej Jadwigi Królowej 20
tel. 44 6854406 wewn. 20
e-mail: sekretariat@zsgnr4radomsko.pl