DNI WOLNE USTANOWIONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

DLA

 SP ; PG  –  31 październik  (poniedziałek)  2016r.

 SP ;  PG –   02 maja   (wtorek)   2017r.

 SP ; PG  –   16 czerwca    (piątek )   2017r.

Pozostałe terminy zostaną podane w trakcie roku szkolnego.