Powstanie Układu Słonecznego wyjaśnia teoria Wielkiego Wybuchu (Big Bang). Układ Słoneczny powstał około 5 – 6 miliardów lat temu z obłoku gazowo-pyłowego, który przyciągał materię ku gęstniejącemu jądru. W środku obłoku gaz kurczył się szybciej niż w zewnętrznych warstwach i powstało Słońce, a pozostała materia utworzyła dysk wokół niego. Ok. 50 milionów lat później zaczęły zachodzić reakcje jądrowe (przekształcenie wodoru w hel), co spowodowało, że Słońce zaczęło świecić. We wcześniej powstałym dysku cząsteczki się ze sobą zderzały i łączyły w pył tworząc większe obiekty. Kolizje różnorodnych obiektów doprowadziły do powstania dużych ciał, z których ostatecznie powstały planety. W pierwszej kolejności utworzyły się 4 planety wewnętrzne czyli: Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Planety zewnętrzne zaś tworzyły głównie gazy, a uformowały się one ze skalno-lodowych brył krążących w dalszej odległości od Słońca. Uczniów klas VI niezwykle pasjonuje wiedza astronomiczna dotycząca Ziemi i planet towarzyszących. Finałem zajęć kończących cykl lekcji o budowie Układu Słonecznego, stało się wykonanie przepięknych makiet pokazujących tę budowę. Wszystkie prace można oglądać na wystawie obok pokoju nauczycielskiego. Zapraszamy.

Małgorzata Jasak