„Nareszcie!” – cieszą się uczniowie ZSG Nr 4 w Radomsku. W dniu 6.12.2016 r. nastąpiło uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy naszej szkole. O godz. 9:30 Prezydent Radomska Jarosław Ferenc i Pani Renata Dłubak w obecności Wiceprezydenta Jacka Belki oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Marka Rząsowskiego dokonali przecięcia wstęgi, a uczniowie klasy III b (wych. Grażyna Szwed) wypuścili w górę kolorowe balony. W drugiej, nieoficjalnej części uroczystości wystąpili uczniowie klas II e i III c. Ten radosny sportowy występ uczniów był zwieńczeniem dwumiesięcznych przygotowań pod kierunkiem wychowawczyń Anny Stelmaszczyk i Ewy Kawki, natomiast nagrania podkładu muzycznego do jednej z piosenek dokonała Joanna Bronowska. Uczniowie – mali sportowcy – świetnie się spisali, prezentując wiersze, piosenki oraz ćwiczenia gimnastyczne, a przyświecało im hasło „Sport to zdrowie”. Uroczystość została przygotowana jako jeden z elementów projektu edukacyjnego ph. „Jestem uczniem, Radomszczaninem, Polakiem” realizowany przez klasy II e, III c, III d w bieżącym roku szkolnym. Jest on odpowiedzią na ideę „Wychowanie do wartości”.
Ewa Kawka
Anna Stelmaszczyk