W XVI  Ogólnopolskim Międzyośrodkowym Konkursie Artystycznym „Nie święci garnki lepią” laureatami zostali:

Szymon Smolarczyk kl. V b – wyróżnienie – recytacja

Roksana Placzyńska kl. VII a – wyróżnienie – recytacja

Karolina Terka kl. VI a – I miejsce – plastyka

Oskar Kipigroch kl. VI a – I miejsce – plastyka

Kacper Ziembiński kl. III d PG – I miejsce – plastyka

Wojciech Sikorski kl. III d PG – I miejsce – plastyka

 

GRATULUJEMY!

M. Smolag, J. Zadworna, U. Borucka, J. Ligęza