W związku z art. 24 ust.1, 2 oraz art. 37 ust.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku został powołany Inspektor Danych Osobowych: Pan Jarosław Olszowy, z którym można skontaktować się pod nr tel. 501 712 126.